aktualArt s.r.o.

THINK · CREATE · INSPIRE

×

REVERZNÉ INŽINIÉRSTVO

Reverzné inžinierstvo, známe aj ako reverzné alebo spätné inžinierstvo, je analytický postup, ktorého cieľom je získať rozmerové parametre alebo iné funkčné vlastnosti existujúceho technologického zariadenia, súčiastky alebo konštrukcie. Získané, odvodené alebo vysledované parametre sa potom použijú na prípravu výkresovej dokumentácie súčasného stavu na archiváciu, reprodukciu alebo ďalšiu inováciu. Okrem toho možno týmto postupom doplniť chýbajúce alebo poškodené časti.

KONTAKT

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás, dohodneme si termín prvého stretnutia!

· 2023 · aktualArt s.r.o.