aktualArt s.r.o.

THINK · CREATE · INSPIRE

×

DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA

Náš hlavný program sa točí okolo dielenskej dokumentácie, ktorá zahŕňa vyhotovenie alebo realizáciu podrobnej výrobnej dokumentácie pre stroje, mechanizmy a prípravky. Využívame pokročilú technológiu 3D CAD na priebežnú kontrolu všetkých výstupov, aj tých najzložitejších, z hľadiska možných kolízií a ich analýzu z hľadiska nepresností. V rámci našich služieb poskytujeme zákazníkovi 3D modely, podrobné samostatné výkazy materiálov alebo CNC vypaľované šablóny plechových dielov v elektronickej podobe, čo šetrí čas aj peniaze. Všetky výstupy sú navyše u nás bezpečne a trvalo archivované pre prípadné neskoršie zmeny, takže zákazníci nemusia v budúcnosti dokumentáciu vytvárať nanovo, ale iba ju aktualizovať.

KONTAKT

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás, dohodneme si termín prvého stretnutia!

· 2023 · aktualArt s.r.o.